Netwerk in de zorg in Haaglanden

Ontwikkelingen in zorg en ICT

Transitie in de zorg in Den Haag en Haaglanden

Nictiz – EPD implementatie AMC/VUmc – eHealth Monitor 2015 – Apothekers en ICT
Transmurale zorg – hervormingen – vergrijzing – chronisch zieken en ouderen – langer thuis wonen – mantelzorg en dementie – zorginstellingen Haaglanden – taboes
HagaZiekenhuis – Stichting MCH Bronovo-Nebo – Haagse Wijk- en Woonzorg – Florence – Respect Zorggroep – Saffier De Residentiegroep – Cardia – WoonZorgcentra Haaglanden – Xtra – Cato wonen welzijn zorg – Gemiva-SVG Groep – Parnassia – Stichting Anton Constandse – GGZ Haagstreek/Zoetermeer – Stichting Eykenburg – Sophia Revalidatie – Expertisecentrum Farmaceutische Zorg Haaglanden – Huisartsenkring Haaglanden

 

Nictiz, Nederlands instituut voor ICT in de zorg

Sinds 2016 schrijf ik regelmatig voor Nictiz, Nederlands Instituut voor ICT in de zorg, over nieuwe ontwikkelingen in de ICT voor de zorg.

Stichting Transmurale zorg Den Haag en omstreken

Van 2012 tot september 2017 was ik hoofdredacteur van het tijdschrift/e-zine TranS van de Stichting transmurale zorg Den Haag e.o. Transmurale zorg richt zich op de verbetering van samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders rond een patiënt/cliënt met het doel de zorg te verbeteren. Daarbij kun je denken aan chronisch zieken, ouderen, mensen met een beperking of met een psychiatrische aandoening. De instellingen die participeren in de stichting, staan hierboven genoemd.

De hervormingen in de zorg zijn erop gericht mensen langer thuis te laten wonen – ook als er vroeger voldoende aanleiding was om een plaats in een verzorgingsinstelling voor iemand te zoeken. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen alleen maar toe. Een goede samenwerking van zorgverleners rondom een patiënt/cliënt – en zijn mantelzorger, als die er is – zijn cruciaal voor succes en een prettig leven.

Dat het allemaal niet zo soepel gaat, is inmiddels wel gebleken. Mensen zonder sociaal netwerk of mensen die gaan dementeren, dreigen tussen wal en schip te vallen nu ze zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Maar ook mensen die wel een mantelzorger of sociaal netwerk hebben, moeten goed in de gaten gehouden worden. Want mantelzorgers kunnen overbelast raken – en dan ben je echt ver van huis.

De afgelopen jaren heb ik veel over deze problematiek geschreven, niet alleen voor TranS, maar ook voor de HWW zorgkrant (Haagse Wijk- en Woonzorg) en Respect Magazine (Respect Zorggroep Scheveningen). Daardoor ben ik goed op de hoogte van de situatie bij de grote zorgaanbieders in Haaglanden – bestuurders, verpleegkundigen, huisartsen, apothekers, mantelzorgers, verzorgers.

 

Overzicht artikelen TranS, tijdschrift voor transmurale zorg voor Den Haag en Haaglanden

 • Interview met apotheker Inge Stollman en huisarts Mariska de Vroomen over de vraag hoe je de overdracht verbetert, juni 2016
 • Interview Lies van Gennip, directeur Nictiz, over de vraag hoe eHealth bijdraagt aan betere zorg, maart 2016
 • Ruim baan voor de wijkverpleegkundige (interview over innoveren in de zorg met een zorgondernemer en een opleider)
 • Dubbelinterview over de kwaliteit van de Nederlandse zorg, met Roland de Wolf en Henriëtte Bertels, bestuurders van Saffier De Residentiegroep en Cardia
 • Dubbelinterview over het nieuwe oud worden met Erik Scherder (hoogleraar Klinische neuropsychologie, VU) en Joep Dohmen (filosoof en ethicus aan de Universiteit van Humanistiek)
 • Interview Roos Verheggen, Mezzo: Op de bres voor de mantelzorger
 • Interview met Marjolein Tasche, Evert de Glint en Mia van Leeuwen, bestuurders van resp. het HagaZiekenhuis, WoonZorgcentra Haaglanden en de Stichting transmurale zorg, over 15 jaar transmurale zorg in Haaglanden
 • Hoe digitalisering de zorg verandert: interview met Martin Vente (Saffier De Residentiegroep) en Bert Mulder (Haagse Hogeschool)
 • Dubbelinterview over vrijwilligers in de participatiemaatschappij met Joger de Jong en Yvonne Kappers, bestuurders van Xtra en Bronovo-Nebo
 • Dubbelinterview Theo Hooghiemstra (RVZ) en Marieke ten Have (CEG) over taboes in de zorg
 • Apotheker Pieter Sipkes: ‘Eerst ben ik zorgverlener, dan ondernemer’
 • Dubbelinterview bestuurders Alzheimer Nederland Regio Haaglanden: voorop in de strijd tegen dementie
 • Interview lectoren Psychogeriatrie, Mantelzorg en Revalidatie Haagse Hogeschool over een nieuwe visie op de zorg
 • Interview minister Schippers over nieuwe zorgconcepten

 

Overzicht overige interviews en artikelen over de zorg

HWWzorgkrant – Respect magazine

HWWzorgkrant (Haagse Wijk- en Woonzorg)

 

 Respect magazine (Respect Zorggroep)

 

 

Voorbeelden

Gemeente Den Haag

Programmaboekje 200 Jaar Koninkrijk: politiek gevoelig

Een communicatieadviseur van de gemeente Den Haag vroeg mij teksten te schrijven voor het programmaboekje voor de Landing van de Prins op het Scheveningse Strand op 30 november 2013. Dit onderwerp lag zeer gevoelig. Verschillende prominente partijen keken mee, zoals het kantoor van de burgemeester en de jubilerende Koninklijke Marine. Juist in zo’n geval is een externe tekstschrijver een goed idee. Op basis van het aangeleverde materiaal heb ik nieuwe teksten geschreven die voor iedereen acceptabel waren. Vervolgens heb ik die teksten in het Engels vertaald.

Reorganisatiedocument KPN

Ondersteuning interne communicatie

Binnen het Klantcontactcentre van KPN was een grote reorganisatie aan de gang. Het personeel moest doordrongen worden van de noodzaak daarvan en aangesproken worden op hun inzet. De afdeling Communicatie vroeg mij een aantal managers te interviewen en op basis daarvan een tekst te schrijven ter ondersteuning van de interne communicatie over dit traject.