Toekomst van de stad

Hoe houden we de stad leefbaar?

Masterplannen Structuurvisie – Binckhorst – Laakhavens – vastgoed – opkomst van online winkelen – leegstand – verpaupering – pop-up formules – nieuwe retailcombinaties – herbestemming van panden – De Nieuwe Regentes

In 2007-2010 werkte ik voor de gemeente Den Haag als journalist Structuurvisie (‘Den Haag – Wéreldstad aan Zee’) en schreef ik over de grote masterplannen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Van Kijkduin, tot Den Haag Zuidwest, de Binckhorst en Scheveningen. Daarvoor heb ik de hele Haagse wereld geïnterviewd: alle wethouders, boze burgers, gebiedsmanagers en gebiedsregisseurs, architecten, politiemannen, projectleiders, ondernemers, noem ze maar op. Een topklus. Aangezien dit voor een digitale nieuwsbrief was, is er helaas niets van terug te vinden. Later volgden nog een tweetal andere projecten:

Gebiedsaanpak Binckhorst

Gebiedsaanpak Binckhorst was een eindredactionele opdracht. Er lag een basistekst waar veel mensen aan hadden meegeschreven. Deze tekst moest herschreven worden in een wervend document waar iedereen achter kon staan. Het lag politiek gevoelig. Maar doordat ik in de jaren negentig eindredacteur was geweest van het partijblad van D66, wist ik hoe je hiermee om moet gaan.

Laakhavens Magazine. Get into the vibe.

Ik bedacht tekst en concept. Dit wervende magazine is gemaakt voor de Provada in 2014.

Ook elders in de buurt was ik actief. Ik schreef webteksten voor de Rotterdamse vastgoedbeheerders en -bemiddelaars Alvast en HuurFlex en maakte een projectboek voor de Delftse corporatie Vidomes.

 

Blog: toekomst van de stad

Hoe houden we onze steden veilig en aantrekkelijk? De laatste jaren zijn onrustig in de retail. Grote winkelformules staan onder druk of verdwijnen helemaal door de opkomst van het online winkelen. lees meer..

Veel kennis over stedelijke ontwikkeling