Privacyverklaring Marieke Keur Tekst & advies

Deze privacyverklaring  is van toepassing op alle diensten van de onderneming Marieke Keur Tekst & advies. Marieke Keur Tekst & advies respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.mariekekeur.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Marieke Keur Tekst & advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door gebruik te maken van de diensten en de website van Marieke Keur Tekst & advies, geeft u aan het privacybeleid van Marieke Keur Tekst & advies te accepteren.

M. Keur is zzp’er en als eigenaar verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Marieke Keur Tekst & advies. Zij is te bereiken via info@mariekekeur.nl

Den Haag, 24 maart 2020

.

Marieke Keur

.

Marieke Keur Tekst & advies
Harstenhoekweg 139
2587 SG Den Haag
+31 (0)6 10762980
info@mariekekeur.nl

.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marieke Keur Tekst & advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door contactgegevens in te vullen op de website, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op de website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marieke Keur Tekst & advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om in contact te kunnen treden met het oog op een eventuele toekomstige dienstverlening.
 • voor het uitbrengen van een offerte.
 • voor het afhandelen van uw betaling.
 • om met u contact te leggen voor de uitvoering van onze dienstverlening.

.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marieke Keur Tekst & advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marieke Keur Tekst & advies verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

.

Cookies

Marieke Keur Tekst & advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marieke Keur Tekst & advies. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mariekekeur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marieke Keur Tekst & advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mariekekeur.nl.