Advies en uitvoering in één hand

Plaats windmolens voor de kust uit het zicht - Advies en uitvoering in één hand

Zo mooi zakt de zon in de zee bij Scheveningen (Foto: Arnaud Roelofsz)

Nieuwe cijfers voor locatie uit het zicht van de kust zijn veel gunstiger dan tot dusver is aangenomen

Deze blogtekst verscheen als ingezonden artikel op de opiniepagina van Den Haag Centraal van 22 september 2016.
29 september 2016 - Op 14 september jl. presenteerde de gemeente Den Haag de toekomstvisie voor de stad in 2040. Daarin staat o.a. dat er jaarlijks 2000 tot 2500 woningen moeten worden toegevoegd om de bevolkingsgroei op te vangen. Dezelfde week diende Den Haag, op initiatief van duinwaterbedrijf Dunea, met andere partners in de regio een plan in bij het ministerie van EZ voor een Nationaal Park Hollandse Duinen, dat meedingt naar de prijs voor het mooiste nationale park van Nederland. De slogan luidt: Nationaal Park Hollandse Duinen, waar natuur stad en zee verbindt. Het is razend belangrijk voor een stad als Den Haag met de verdichtingsopgave voor de komende jaren, dat het groen in de stad en de omringende natuur beschermd worden. Geen bezwaar tegen een industrieel landschap op zee? Hoe gek is het dan dat er helemaal niets gezegd wordt over de kust en het vrije uitzicht op zee voor de Haagse badplaatsen. Hoe gek is het om over een paar jaar een prachtige duinwandeling te maken en het strand op te stappen en de kans te lopen dat de vrije horizon vol staat met windmolens op zee – als de minister van EZ zijn zin krijgt. Het Haagse College van B en W heeft aangegeven niets te voelen voor een windmolenpark in het zicht van de Haagse badplaatsen, maar gaat daar vooralsnog niet hard in - in tegenstelling tot de andere kustgemeenten overigens. Framing domineert discussie wind op zee Misschien komt dat doordat de discussie over windenergie op zee wordt gedomineerd door een enorm misverstand: ben je tegen windmolens in het zicht van de kust, dan ben je tegen duurzame energie. Voorstanders van windenergie gebruiken dit frame graag om de politieke discussie plat te slaan en tegenstanders in de hoek te zetten (NIMBY, puur eigenbelang). Ten onrechte, want daar gaat het niet over. Je kunt heel goed vóór duurzame energie zijn en tegen windmolens in het zicht van de kust. Je bent niet tegen windmolens, maar je wilt ze uit het zicht. Inmiddels zijn er nog betere argumenten gekomen om tot uitplaatsing over te gaan. Beoogde locaties windparken goed zichtbaar vanaf de kust Terwijl Het Haagse College van B en W de toekomstvisie voor de stad presenteerde, presenteerde de Stichting Vrije Horizon in studio Dudok een nieuw rapport over de kosten van wind op zee. Minister Kamp van Economische Zaken wil voor het eind van het jaar een besluit nemen over de aanleg van windparken op zee. Hij is nl. gehouden aan het Energieakkoord, waarin afspraken staan over de hoeveelheid windenergie op zee die in 2023 gerealiseerd moet zijn. Kamp heeft daarvoor de locatie Hollandse Kust op het oog. Die bestaat uit twee windparken (Noord en Zuid), die zich uitstrekken van Kijkduin tot Bergen op een afstand van 18,5 km uit de kust. Op deze afstand zijn de windmolens goed zichtbaar. Ook ’s nachts, omdat ze een rood licht dragen. IJmuiden Ver kansrijke locatie uit het zicht van de kust Er is echter een alternatief: ten noordwesten van IJmuiden ligt de locatie IJmuiden Ver op 90 km uit de kust. De minister heeft deze locatie altijd afgewezen, omdat die te duur zou zijn. Het rapport van de Stichting Vrije Horizon wijst echter uit dat er veel op zijn cijfers af te dingen is: die zijn inmiddels achterhaald door technologische ontwikkelingen en er is een en ander aan te merken op de gevolgde methodiek. Er is dus alle reden om bij de minister aan te dringen op een herbezinning. Inmiddels hebben Kamerleden van D66 en het CDA zich uitgesproken voor nader onderzoek. Voor de Haagse kust is het nog niet te laat. Zeker niet in het licht van deze nieuwe cijfers. Hoe meer Hagenaars en Hagenezen zich tegen windmolens in het zicht van de kust uitspreken, hoe beter. T/m 29 september kunt u uw mening indienen - een zienswijze in ambtelijke taal – op www.platformparticipatie.nl (onder Windenergie op zee). Lawaai op social media is ook een goed idee, met bijvoorbeeld #windopzee, #IJmuidenVer. Nationaal Park Hollandse Duinen, Waar natuur stad en zee verbindt Een Nationaal Park Hollandse Duinen is een ontzettend goed idee. In het prachtige promofilmpje wordt het vrije uitzicht op zee nota bene benadrukt. Zorg er dan wel voor dat dat er blijft. Mijn voorstel is: combineer Het Nationaal Park Hollandse Duinen met een Nationaal Park Hollandse Kust, met een vrije horizon op zee en alle windmolens netjes opgeborgen in IJmuiden Ver tegen minder kosten dan voorzien. Beide parken kunnen elkaar alleen maar versterken en maken de kuststreek nog mooier dan ze al is. En dat, dames en heren van het Haagse College, is heel goed nieuws voor Den Haag.
Blog overzicht