Tekstschrijver ICT, zorg en stad

You must be logged in to preview a form.

Wat zeggen mijn opdrachtgevers?‘Marieke heeft het regionale zorgtijdschrift TranS vernieuwd in een uitstekende samenwerking met alle betrokkenen. Het resultaat mag gezien worden en leidt tot veel positieve reacties bij lezers.’

Mia van Leeuwen
Directeur & arts, Stichting Transmurale Zorg‘Marieke heeft voor ons op een professionele wijze de teksten geschreven van onze websites Alvast.nl en Huurflex.nl. Ik vind het leuke van werken met een professional als Marieke Keur dat zij taal en tekst vanuit een ander perspectief bekijkt. Nl. wat wil je uitstralen, wat zijn de kernwaarden van je bedrijf en wat voor gevoel wil je dat de lezer krijgt. Zij heeft een unieke aanpak en luistert goed naar onze wensen. Resultaat van onze samenwerking is dat de populariteit van onze sites en het aantal pagina’s dat bezocht wordt sinds Mariekes werk meer dan verdubbeld is!’
Jan Hein Koetsier
Directeur vastgoedbeheerder en –bemiddelaar Alvast,
Jeeko en HuurFlex


‘Marieke is in staat om aandachtig te luisteren en van de hoeveelheid aan informatie een begrijpelijke, toegankelijke tekst te schrijven die lekker wegleest en tegelijkertijd de nieuwsgierigheid prikkelt. Ik ben heel tevreden over onze samenwerking: haar kritische vragen en trefzekere suggesties hebben in korte tijd geleid tot een prima website waarin zij mijn boodschap kernachtig heeft weten te verwoorden.’
Klaartje Schungel
Eigenaar SocialMediaIMPACT

Voorbeelden van opdrachten

Transmurale zorg

Nieuw tijdschrift, nieuwe inspiratieVoor de Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken (e.o.) vernieuwde ik het bestaande tijdschrift ‘Den Haag Transmuraal’. Het kreeg een nieuwe naam – TranS – een frisse vormgeving en een online editie. De redactie, bestaande uit een afvaardiging van een aantal vooraanstaande zorgaanbieders uit de Haagse regio, kreeg hierdoor nieuwe inspiratie en ging er weer enthousiast tegenaan. Als hoofdredacteur en eindredacteur breng ik in samenspraak met de participanten elk kwartaal een nieuw nummer uit.

Gemeente Den Haag

Hoe je een achterstandswijk op de kaart zetLaakhavens is een achtergebleven havengebied achter Station Hollands Spoor, dat de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag wil laten ontwikkelen door externe financiers. Daarom wilde de projectleider/ gebiedsmanager van Laakhavens een wervende glossy om uit te delen op de vastgoedbeurs Provada. Ik werd gevraagd de teksten en interviews hiervoor te leveren. Ik kon soepel inspelen op deze opdracht omdat ik tussen 2007 en 2010 veel geschreven heb over de Haagse Structuurvisie ‘Den Haag Wéreldstad aan Zee’. Als journalist Structuurvisie heb ik allerlei partijen in de stad geïnterviewd – van wethouders tot ondernemers en kritische burgers. In samenspraak met de communicatieadviseur, een vormgeefster en een fotograaf kwam er een mooi blad tot stand, dat enthousiast is ontvangen.

Relatieblad IND

Engelse interviews

Voor INDcontext heb ik buitenlandse asielzoekers, politieke vluchtelingen, mensenrechtenactivisten en medewerkers van internationale mensenrechtenorganisaties geïnterviewd. De interviews gingen in het Engels, waarna ik de tekst in het Nederlands uitwerkte. De geïnterviewden hadden vaak vreselijke dingen meegemaakt en alles achtergelaten. Een goede voorbereiding en afwikkeling waren essentieel en het interview zelf moest met tact gevoerd worden. Tijdens die gesprekken realiseerde ik me in wat voor een bevoorrecht land wij leven. Wat hier heel normaal is, is elders in de wereld zoek, kapot gemaakt of corrupt.