Tekstschrijver ICT, zorg en stad

2015 Praag

Specialisaties: digitale gegevensuitwisseling in de zorg, de transitie in de zorg (m.n. Haaglanden), de toekomst van de stad (m.n. Den Haag)

.

Als tekstschrijver ICT en zorg hoor ik tijdens mijn interviews, bijvoorbeeld voor Nictiz of HL7 Nederland, hoe snel en ingrijpend technologie de samenleving verandert. Mijn drive is om professionals die niet ingevoerd zijn in de ICT, zoals ikzelf, mee te nemen in de veranderingen. Met teksten die iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd, kan begrijpen.

Daarbij gaat mijn belangstelling in de eerste plaats uit naar de ICT van de zorg. Digitale gegevensuitwisseling komt daar op gang, maar gaat niet overal even snel. De ziekenhuizen lopen voorop, terwijl bijvoorbeeld de ouderenzorg en de ggz achterblijven. Tegelijkertijd heeft de coronacrisis recentelijk uitgewezen, dat een goed toegeruste zorg die snel informatie kan uitwisselen, cruciaal is. Ik ben ervan overtuigd dat een slimme en humane inzet van ICT ervoor kan zorgen dat de zorg beter wordt. Niet alleen voor de patiënt, maar zeker ook voor al die toegewijde, keihard werkende zorgprofessionals die ons door de coronacrisis gesleept hebben.

En daar wil ik graag heldere, toegankelijke en interessante teksten over schrijven. Altijd met oog voor mensen en de menselijke maat.

Dit is wat ik kan leveren:

.

  • Tekstschrijven (eventueel met eenvoudige fotografie): interviews en artikelen, webteksten, blogs, corporate teksten, kranten, ghostwriting (blogs, columns, commentaren), folders en flyers.
  • Eindredactie: tijdschriften, boeken, en e-zines en websites; rapporten en nota’s
  • Editing proefschriften of andere wetenschappelijke publicaties: advies en begeleiding auteurs (schrijfadvies, redactioneel advies)
  • Communicatieadvies: ontwikkeling bladprofielen en –formules; opstelling bedrijf- of organisatieprofiel; ontwikkeling relatieboeken en interne campagnes
  • Schrijftrainingen voor auteurs/redacteurs
  • Engelse teksten: interviews, artikelen en vertalingen

Wat zeggen mijn opdrachtgevers?‘Marieke heeft het regionale zorgtijdschrift TranS vernieuwd in een uitstekende samenwerking met alle betrokkenen. Het resultaat mag gezien worden en leidt tot veel positieve reacties bij lezers.’

Mia van Leeuwen
Directeur & arts, Stichting Transmurale Zorg‘Marieke heeft voor ons op een professionele wijze de teksten geschreven van onze websites Alvast.nl en Huurflex.nl. Ik vind het leuke van werken met een professional als Marieke Keur dat zij taal en tekst vanuit een ander perspectief bekijkt. Nl. wat wil je uitstralen, wat zijn de kernwaarden van je bedrijf en wat voor gevoel wil je dat de lezer krijgt. Zij heeft een unieke aanpak en luistert goed naar onze wensen. Resultaat van onze samenwerking is dat de populariteit van onze sites en het aantal pagina’s dat bezocht wordt sinds Mariekes werk meer dan verdubbeld is!’
Jan Hein Koetsier
Directeur vastgoedbeheerder en –bemiddelaar Alvast,
Jeeko en HuurFlex


‘Marieke is in staat om aandachtig te luisteren en van de hoeveelheid aan informatie een begrijpelijke, toegankelijke tekst te schrijven die lekker wegleest en tegelijkertijd de nieuwsgierigheid prikkelt. Ik ben heel tevreden over onze samenwerking: haar kritische vragen en trefzekere suggesties hebben in korte tijd geleid tot een prima website waarin zij mijn boodschap kernachtig heeft weten te verwoorden.’
Klaartje Schungel
Eigenaar SocialMediaIMPACT

Voorbeelden van opdrachten

Transmurale zorg

Nieuw tijdschrift, nieuwe inspiratieVoor de Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken (e.o.) vernieuwde ik het bestaande tijdschrift ‘Den Haag Transmuraal’. Het kreeg een nieuwe naam – TranS – een frisse vormgeving en een online editie. De redactie, bestaande uit een afvaardiging van een aantal vooraanstaande zorgaanbieders uit de Haagse regio, kreeg hierdoor nieuwe inspiratie en ging er weer enthousiast tegenaan. Als hoofdredacteur en eindredacteur breng ik in samenspraak met de participanten elk kwartaal een nieuw nummer uit.

Gemeente Den Haag

Hoe je een achterstandswijk op de kaart zetLaakhavens is een achtergebleven havengebied achter Station Hollands Spoor, dat de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag wil laten ontwikkelen door externe financiers. Daarom wilde de projectleider/ gebiedsmanager van Laakhavens een wervende glossy om uit te delen op de vastgoedbeurs Provada. Ik werd gevraagd de teksten en interviews hiervoor te leveren. Ik kon soepel inspelen op deze opdracht omdat ik tussen 2007 en 2010 veel geschreven heb over de Haagse Structuurvisie ‘Den Haag Wéreldstad aan Zee’. Als journalist Structuurvisie heb ik allerlei partijen in de stad geïnterviewd – van wethouders tot ondernemers en kritische burgers. In samenspraak met de communicatieadviseur, een vormgeefster en een fotograaf kwam er een mooi blad tot stand, dat enthousiast is ontvangen.

Relatieblad IND

Engelse interviews

Voor INDcontext heb ik buitenlandse asielzoekers, politieke vluchtelingen, mensenrechtenactivisten en medewerkers van internationale mensenrechtenorganisaties geïnterviewd. De interviews gingen in het Engels, waarna ik de tekst in het Nederlands uitwerkte. De geïnterviewden hadden vaak vreselijke dingen meegemaakt en alles achtergelaten. Een goede voorbereiding en afwikkeling waren essentieel en het interview zelf moest met tact gevoerd worden. Tijdens die gesprekken realiseerde ik me in wat voor een bevoorrecht land wij leven. Wat hier heel normaal is, is elders in de wereld zoek, kapot gemaakt of corrupt.